Wat is nodig?

Dat we kijken naar de werkelijke behoefte van mensen in de wijk, dat we weten wat er speelt in de wijk en dat we zorgen dat mensen zélf regelen wat voor hen op dát moment van belang is. En als er momenten komen dat daar de rek uit is, dat we zorgen dat dit op maat wordt aangevuld.

Dat vraagt om anders denken, handelen en organiseren. Dat vraagt om geloof in, en focus op het einddoel: samen werken aan een gezonde wijk. ZPi kan u bij dit ingrijpende en uitdagende proces ondersteunen.

 

ZPi voor:

Gemeenten - Zorgverzekeraars - Zorgaanbieders

  • organiseren sociale wijkteams
  • vorm geven WMO-beleid
  • wijkscan, behoefte-onderzoek, verkenning mogelijkheden
  • partijen bijeenbrengen en houden
  • positionering wijkverpleegkundigen
  • coachen nieuwe rollen
  • trainen professionals
  • monitoren en evalueren

 

Samenwerken in de wijk

In dit filmpje vertellen zorgprofessionals op treffende wijze waar zij in de praktijk tegenaan lopen.


 video